Copyright

Hieronder kun je lezen:

Onder 1:
Wat je kunt doen als je het idee hebt dat ik jouw copyright / auteursrechten schend.

Onder 2.
In hoeverre jij informatie / kennis van deze site mag overnemen op je eigen sites, in eigen werk e.d.

1. SCHENDING VAN JOUW COPYRIGHT EN AUTEURSRECHTEN?

1.1 Het streven van mij is om bij informatie van andere bronnen zo zorgvuldig mogelijk bronvermelding toe te passen en zich (daarnaast) te onthouden van het maken van inbreuk op originele (auteurs)rechten. Daarom bieden wij enkel samenvattingen aan (tot ongeveer 50 woorden) of plaatsen wij originele teksten.

1.2 Iedere publicatie staat in het teken van informatie-attendering en (waar toegestaan) informatieverspreiding (al dan niet in samengevatte vorm) en is niet gericht op het bewust maken van enige copyright-inbreuk.

1.3 Indien je van mening bent dat ik onrechtmatig inbreuk maak op jouw informatie, verzoek ik je direct contact met me op te nemen en me binnen een redelijke termijn in de gelegenheid te stellen de (mogelijke) inbreuk te bespreken en eventueel te herstellen. Dit is namelijk niet mijn bedoeling.

Ter informatie: van de klassieke stoïcijnse teksten pak ik bij voorkeur de originele versie (wel een Engelstalige uitgave) en vertaal deze zelf naar het Nederlands.

2. COPYRIGHT EN AUTEURSRECHT OP DEZE SITE
Onderstaande bepalingen beschrijven de voorwaarden waaronder ik toegang verleen tot deze website.

Algemene bepalingen
2.1 Onder stoicijnsleven.nl wordt zowel de website (www.)stoicijns.nl begrepen als de andere sites die hier met een directe redirect naar verwijzen (o.a. stoicijns.nl en stoicijnselevenskunst.nl).

Informatie
2.2 Stoicijnsleven.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat je derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico. Al kan ik me niet indenken het de stoïcijnse levensfilosofie hiertoe zou kunnen leiden.

Links en verwijzingen
2.3 Op deze website zijn ook hyperlinks opgenomen naar andere websites en informatiebronnen. Deze verwijzingen worden enkel ter informatie weergegeven, maar worden niet terugkerend gecontroleerd naar inhoud. Er kan dus geen garantie gegeven worden betreffende, noch aansprakelijkheid aanvaard over, de kwaliteit en/of volledigheid van deze bijkomende informatie.

2.4 Stoicijnsleven.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar op deze website wordt verwezen.

Intellectuele eigendomsrechten
2.5 Je hebt het recht om de informatie op deze website persoonlijk te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van de Auteurswet 1912, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Voor informatie die afkomstig is van andere websites dien je natuurlijk deze sites te raadplegen.

2.6 Stoicijnsleven.nl behoudt / ik behoud alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie op deze website, als ook op de via overeenkomst ter beschikking gestelde informatie aan anderen als die van Stoicijnsleven.nl afkomstig is (zie onder 1 voor informatie uit andere bronnen).

2.7 Het overnemen van teksten en informatie (inclusief de uitspraken en oefeningen) voor commercieel gebruik op andere sites, eigen gewin, eigen trainingen e.d. is zonder toestemming niet toegestaan. Indien je informatie wilt (her)gebruiken, kun je altijd linken naar deze site dan wel contact met me opnemen. Dit geldt ook voor trainingsbureaus en onderwijsinstellingen. Ik ben niet de lastige, dus laat maar weten wat ik voor je kan betekenen. ?

3. ENGLISH
For English questions/remarks about copyright-issues please contact me directly (see contact).