Gesprekken

Op deze pagina vind je meer informatie over de sportethische gesprekken die ik voer en op welke wijze de praktische filosofie in het algemeen en het (modern) stoïcisme in het bijzonder hierbij van waarde is.

Introductie

Sinds eind vorige eeuw staat de klassieke stoïcijnse filosofie weer volop in belangstelling en dat is ook wel te begrijpen. Het stoïcisme heeft namelijk een visie op het leven die ook nu erg interessant is. Of beter gezegd: juist nu.

Het klassieke stoïcisme – zoals we dat met name kennen van de drie bekende stoïcijnen Marcus Aurelius, Seneca en Epictetus – heeft wel een modern sausje gekregen. Wat dit moderne stoïcisme inhoudt en wat deze levensfilosofie waardevol maakt (en soms ook niet), daarover zal ik waar mogelijk hier bloggen. Op deze site beantwoord ik – als de tijd het toelaat – veelgestelde vragen en geef ik een overzicht van oefeningen, literatuur e.d. Dit doe ik naast mijn werk als HBO-docent/begeleider en praktisch sportfilosoof.

Stoïcijns coachen / filosofische coaching en sportethische / socratische gesprekken

Sinds vele jaren zet ik mijn kennis en ervaring in het moderne stoïcijnse denken in tijdens de filosofische gesprekken die ik voer binnen de sportwereld. Gesprekken – al dan niet in de vorm van socratische gesprekken – die ik voer met o.a. (top)sporters, coaches en bestuurders.

Ik merkte namelijk dat hier behoefte aan is en omdat ik heb ervaren dat het stoïcijns denken duidelijk waardevol kan zijn. Niet dat het modern stoïcisme de oplossing is voor alles. Het stoïcisme biedt echter wel een interessante levensfilosofie die voor iedereen wat kan bieden. Interessante dingen die je aanspreken neem je over, andere zaken laat je voor wat het is. Dat is juist de kracht van het stoïcisme (het is geen vast dogma). Zowel binnen als buiten de sport.

Of zoals Mark Tuitert het mijns inziens mooi verwoord:

Stoïcijnse filosofie is voor mij een waardevolle richtlijn in het leven, wel aangepast naar de huidige tijd en in mijn eigen vorm.
Mark Tuitert (bron)

Tijdens de gesprekken die ik heb, denk ik met mijn gesprekspartners mee over belangrijke ethische kwesties. Moet ik als sporter bijvoorbeeld wel of niet open zijn over vaccineren (en laat ik me sowieso vaccineren), welke mening heb ik over bepaalde spelregels, wat vind ik van bepaalde evenementen in bepaalde landen, hoe kijk ik aan tegen doping, et cetera.

Wil je meer weten over de mogelijke kwesties die langskomen? Op deze site geef ik een overzicht met voorbeelden van sportethische dilemma’s.

Tijdens deze gesprekken kan de filosofie in het algemeen en het (modern) stoïcisme in het bijzonder erg waardevolle inzichten met zich mee brengen. Bijvoorbeeld door te verkennen wat het als sporter betekent om juist te handelen (interessant zijn in zo’n geval onder andere de vier stoïcijnse, kardinale deugden). Tijdens de gesprekken gaan we samen op zoek op wijsheid (verwacht geen advies van mij). Op zoek naar diepgang, de zin van het leven, de zin van professionaliteit, naar wat excelleren is.

Wat mij betreft zijn trouwens niet alleen de antieke stoïcijnen hierbij relevant. Ook ideeën van moderne stoïcijnen en van aanverwante denkers als Nassim Nicholas Taleb neem ik hierbij mee. Het bespreken van iets als optionaliteit kan bijvoorbeeld erg waardevol zijn, zo is mijn ervaring. Misschien nog wel belangrijker zijn echter de technieken uit de socratische gespreksvoering (gevolgd bij de ISVW) en filosofische coaching die ons kunnen helpen om te komen tot goede gesprekken. Voor de antieke stoïcijnen was Socrates niet voor niets een belangrijk voorbeeld (een sage).

Ben je sporter, coach of bijvoorbeeld bestuurder / leidinggevende en wil je graag met mij van gedachten wisselen over een moreel dilemma of over hoe je als moderne stoïcijn tegen je professie / leven aan kunt kijken? Prima hoor; ik verneem het graag. Natuurlijk hebben we eerst vrijblijvend contact (telefonisch of via MS-Teams, Whatsapp, Zoom of bijvoorbeeld Skype) om te onderzoeken in hoeverre we inderdaad iets voor elkaar kunnen betekenen.

Op welke wijze vinden de gesprekken plaats?
Ik hanteer geen vaste methode. In de filosofische praktijk zie je wel een aantal vaste methoden terug, maar deze hebben - zo is onze ervaring - allerlei problemen op het moment dat je als filosoof hier dogmatisch aan vasthoudt. Wel vind ik het belangrijk om waar mogelijk wetenschappelijke inzichten mee te nemen in onze gesprekken. De stoïcijnen hechten niet voor niets veel waarde aan logos.
Waar voeren we onze gesprekken?
De gesprekken voeren we bij voorkeur op locatie (van een vereniging of bondsgebouw) of buiten, bijvoorbeeld tijdens een wandeling. Want ook voor een wandeling sta ik altijd open. Onderzoek laat zien dat met name wandelen een goede manier is om te komen tot goede gesprekken. Ook sluit dit goed aan bij de antieke stoïcijnen (die in de buitenlucht zich verzamelden (nabij en onder de stoa) en hun grote voorganger Socrates. Wil je zien hoe dit in de praktijk gaat? In het programma "De Wandeling" kun je zien hoe Joris Linssen en Sander de Kramer dit deden. Mijn aanpak is vergelijkbaar (al streef ik wel meer diepgang na).
Wat kost het je?
De tarieven van de gesprekken zijn afhankelijk van je inkomen en bedragen tussen de € 0,-- en € 200,-- per gesprek (exclusief reiskosten, in de regel 1 à 2 uur per gesprek). Als we het gesprek zelf niet goed vonden gaan, dan breng ik sowieso niets in rekening. In sommige gevallen - waar ik bijvoorbeeld ook veel aan de gesprekken heb gehad - doe ik het gratis. Let echter wel op: de gesprekken worden niet vergoed door verzekeraars (de gesprekken zijn niet therapeutisch van aard; ook ben ik geen psycholoog, maar een filosofische gesprekspartner).
Interesse? Zie onder contact hoe je mij kunt benaderen.

Wat een filosoof zegt, moet overtuigend zijn. En niet gemakkelijk te weerleggen zijn. Dit doet hij door te laten zien dat hij het over zeer nuttige zaken heeft én door zelf in de praktijk te brengen van hij zegt.
Musonius Rufus (Verhandelingen, hoofdstuk 1 / Cora Lutz, uitgave)

Hier vind je meer over wat ik doe met sportethiek en de gesprekken die ik voer.

Deze site en twitter e.d. dan?

In februari / maart 2020 – toen Nederland binnen kwam te zitten in verband met het Coronavirus – kreeg ik veel vragen over de stoïcijnse levenskunst. Dit leek me een goed moment om interessante vragen en antwoorden op deze site te plaatsen: een plek met de FAQ over het modern stoïcisme voor alle overige geïnteresseerden. Op dit twitteraccount zet ik daarnaast regelmatig een stoïcijnse uitspraak / quote.

Ik hoop hiermee al wat informatie over het (modern) stoïcisme te kunnen geven.

Wil je echter eerst zelf aan de slag en je verdiepen in het (modern) stoïcisme? Misschien kan deze leeslijst met mijn favoriete boeken over het stoïcisme je dan op weg helpen. Hier heb ik een aantal boeken genoemd die je – naast deze site – zeker verder moeten kunnen helpen.

Meer informatie

Hier vind je meer informatie over je privacy bij mij.

Hier vind je meer informatie over de copyright op mijn stukken.

In het kort: met je persoonsgegevens doe ik niets spannends en de content van deze site mag je niet zomaar overnemen.

Vragen, opmerkingen? Ik hoor het graag.

Met hartelijke groet,

Ed.